OCEAN
PRODUCTION: MARIENBAD GROUP
THE official music video WAS written by Kasia Hertz and directed by the duo Kasia Hertz and Jan Szewczyk. The script is based on the Last Year In Marienbad by Alain Resnais .It was presented at the Haus Der Kulturen der Welt in Berlin and Gaite Lyrique in Paris,  during the Rencontres Internationales Festival. It was listed as one of the bests music videos of 2014 by the polish Vice.
"Bez owijania w baweLnE– o takie klipy Polska walczyLa! Mimo, Ze artysta sam w sobie Polakiem nie jest, wnosi na nasze podwórko nie tylko kawaL dobrej muzyki, ale teraz i kawał dobrego kina. Krótki film, przy którym moZna zgwaLciC replay, napawa wielkA dumA. I nie wiem czy to duma, Ze takie klipy tworzA polscy twórcy, czy wpLyw dumnie zagranej historii. Wszystko w tym filmie jest tak dostojne i tak przyciAgajAce twojA uwagE, Ze zapominasz o pierwotnej funkcji teledysku - tLa do muzyki. Tutaj nie ma mowy o tle, tutaj mamy pierwszy plan."
Vice, polish edition, 2014


Back to Top